Kas ir Prodesse?

SIA „PRODESSE” – ar mīlestību radīts uzņēmums. Mūsu panākumi ir atkarīgi no klientu apmierinātības un pozitīvām atsauksmēm. Galvenais vadmotīvs – saprast un apmierināt klientu vēlmes, gan pašreizējās, gan nākotnē paredzamās, attaisnojot uzticību un pārspējot cerības.

Mūsu pamatsastāvs

male-silhouette.jpg
Nav vērts sisties ar galvu pret sienu, mēģinot tajā atrast durvis.

Dzintars Rumps

Valdes priekšsēdētājs
female-silhouette.jpg
Katra rīcība rada spēcīgu enerģiju, kas atgriežas pie mums tāda, kādu esam to radījuši.

Inese Vilciņa

Darba aizsardzības nodaļas vadītāja

Atsauksmes

 • SIA „Prodesse” veiksmīgi nodrošina darba aizsardzības sistēmu mums jau vairāku gadu garumā. Esam apmierināti ar darba kvalitāti un attieksmi pret veicamajiem darbiem. Svarīgi ir zināt, ka visi darbi tiks paveikti laikā un atbilstoši prasībām.
  photo
  Šarlote Lupolova
  AGRERA SIA
 • Izvērtējot firmas “PRODESSE” paveikto darbu, varam secināt, ka šajā firmā strādā augsti kvalificēti un zinoši speciālisti, kuri strādā ātri un kvalitatīvi, ir spējīgi novērst iepriekš pieļautās kļūdas un ieteikt pasūtītājam pareizākos risinājumus.
  Firmai “PRODESSE” ir raksturīga darba kvalitāte un apzinīga attieksme pret uzsākto darbu. Darbi tika veikti kvalitatīvi, atbilstoši visām prasībām, ievērojot noteiktos darbu izpildes termiņus un izcenojumus. Mēs esam apmierināti ar firmas SIA “PRODESSE” paveikto darbu un uzskatam par iespējamu rekomendēt firmu un tās darbiniekus citiem uzņēmumiem.
  photo
  Armands Vizners
  SIA Demans
 • SIA “PRODESSE” darba aizsardzības organizatoriskās sistēmas izveides pakalpojumus izpildīja augstā profesionālā līmenī, kvalitatīvi ievērojot pasūtītāja intereses un normatīvo aktu prasības un iekļāvās līgumā noteiktajos termiņos termiņos. Firmā strādā augsti kvalificēti speciālisti, kas spēj sniegt profesionālas konsultācijas un ieteikt izdevīgākus risinājumus.
  Iesakām SIA “PRODESSE” kā profesionālu, ar augstu atbildības sajūtu apveltītu sadarbības partneri.
  photo
  S. Magrimovs
  SIA Marina M
 • SIA “PRODESSE” mūsu uzņēmumā veica darba aizsardzības dokumentu izstrādi, sakārtošanu un darbinieku apmācību. Izvērtējot firmas “PRODESSE” sniegtos pakalpojumus un pretimnākošo attieksmi, varam secināt, ka firmā strādājošie speciālisti ir augsti kvalificēti, zinoši un profesionāli. Līguma saistības izpilda savlaicīgi.
  Ar SIA “PRODESSE” paveikto darbu esam apmierināti un rekomendējam arī citiem uzņēmumiem.
  photo
  A. Brakovskis
  Zītari LZ
 • SIA “PRODESSE” veica mūsu uzņēmumā darba aizsardzības sistēmas izstrādi, izvērtēja darba vides riskus un sastādīja darba aizsardzības pasākumu plānu. SIA “PRODESSE” darbus veica kvalitatīvi, atbilstoši noslēgtajam līgumam, ievērojot darbu izpildes termiņus un izcenojumus.
  Mēs esam apmierināti ar firmas SIA “PRODESSE” paveikto darbu un uzskatam par iespējamu rekomendēt firmu un tās darbiniekus citiem uzņēmumiem.
  photo
  Aldis Knāviņš
  SIA VELIS A
 • SIA „PRODESSE” veica darba aizsardzības dokumentu izstrādi Cēsu rajonā Drustu pagastā, pēc Drustu pagasta padomes pasūtījuma. Mēs augstu vērtējam SIA „PRODESSE” darbinieku profesionālās zināšanas, spēju ātri apzināt mūsu situāciju un izprast mūsu problēmas, atsaucību, ieinteresētību un noderīgos padomus.
  Pateicoties darba aizsardzības speciālista profesionalitātei un elastīgajai pieejai, mēs daudzas savas organizātoriskās problēmas un to iespējamos risinājumus, kā arī labās puses ieraudzījām pilnīgi citā skatījumā.
  Darbi tika veikti kvalitatīvi, atbilstoši normatīvo aktu prasībām un noteiktajos termiņos, stingri ievērojot iepriekš sastādīto darbu izpildes grafiku.
  Ar SIA „PRODESSE” paveikto darbu esam apmierināti un rekomendējam arī citiem pasūtītājiem.
  photo
  M. Plūme
  Drustu pagasta padome
 • SIA “PRODESSE” sniedza pakalpojumus darba aizsardzības organizatoriskās sistēmas izveidē, darba vides risku izvērtēšanā un darba vides uzraudzībā. Visi darbi tika veikti kvalitatīvi, atbilstoši normatīvo aktu prasībām un noteiktajos termiņos, stingri ievērojot iepriekš sastādīto darbu izpildes grafiku.
  SIA “PRODESSE” darbiniekiem ir augsts kvalifikācijas līmenis, profesionāla pieeja darba izpildei un augsta atbildības sajūta. Patīkama bija SIA “PRODESSE” pretimnākošā attieksme un darba aizsardzības speciālistu ieteikumi un konsultācijas par darba aizsardzības pasākumu plāna racionālu izpildi.
  Iesakām arī citiem pasūtītājiem SIA “PRODESSE”, kā nopietnu un profesionālu pakalpojumu sniedzēju ar augstu atbildības sajūtu.
  photo
  Oskars Kopcis
  SIA LiiR
 • Firma “PRODESSE” izveidoja darba aizsardzības sistēmu mūsu uzņēmumā, kā arī izvērtēja darba vides riskus un sastādīja nepieciešamo darba aizsardzības pasākumu plānu.
  Patīkama bija firmas “PRODESSE” pretimnākošā attieksme un darba aizsardzības speciālistu ieteikumi un konsultācijas par darba aizsardzības pasākumu plāna racionālu izpildi.
  Firmai “PRODESSE” ir raksturīga darba kvalitāte un apzinīga attieksme pret uzsākto darbu. Darbi tika veikti kvalitatīvi, atbilstoši visām prasībām, ievērojot noteiktos darbu izpildes termiņus un izcenojumus.
  Iesakām arī citiem pasūtītājiem firmu “PRODESSE”, kā nopietnu un profesionālu pakalpojumu sniedzēju ar augstu atbildības sajūtu.
  photo
  Heinrihs Rostoks
  SIA ROSTOKS
 • SIA “PRODESSE” 2008.gadā uzņēmumos SIA “BD Company” un SIA “SERVICE/ A” ieviesa darba aizsardzības sistēmu, izstrādājot attiecīgo dokumentāciju. Veica darba vides risku izvērtēšanu, un sastādīja darba aizsardzības pasākumu plānu. Darbi tika veikti sadarbības līgumos noteiktajā termiņā.
  SIA “PRODESSE” speciālisti bija atsaucīgi un profesionāli. Sniedza konsultācijas neskaidros jautājumos, bija vērojama profesionāla pieeja darba izpildei.
  Esam apmierināti ar darba aizsardzības speciālistu sniegtajām konsultācijām un ieteikumiem par darba aizsardzības pasākumu plāna pareizu izpildi.
  Mēs pozitīvi novērtējam SIA “PRODESSE” sniegtos pakalpojumus darba aizsardzībā un arī nākotnē izmantosim tās piedāvātos pakalpojumus.
  photo
  Jānis Dubovskis
  SIA BD Company un SIA SERVICE A
 • SIA “PRODESSE” sniedza pakalpojumus darba aizsardzības organizatoriskās sistēmas izveidē un darba vides risku izvērtēšanā. Darbi tika veikti kvalitatīvi, atbilstoši normatīvo aktu prasībām un līgumā noteiktajā termiņā.
  Izvērtējot firmas “PRODESSE” paveikto darbu, varam secināt, ka šajā firmā strādā augsti kvalificēti un zinoši speciālisti, kuri strādā ātri un kvalitatīvi, ir spējīgi novērst iepriekš pieļautās kļūdas un ieteikt pasūtītājam pareizākos risinājumus.
  Mēs esam apmierināti ar firmas SIA “PRODESSE” paveikto darbu un iesakām arī citiem pasūtītājiem SIA “PRODESSE”, kā nopietnu un profesionālu sadarbības partneri.
  photo
  Sandris Vladimirovičs
  SIA SELDING
 • SIA “PRODESSE” saskaņā ar līgumu, sniedza SIA “LWP” darba aizsardzības pakalpojumu kopumu – izstrādāja darba aizsardzības organizatorisko sistēmu, izvērtēja darba vides riskus un turpina sniegt pakalpojumus darba iekšējās vides uzraudzībā. Augstākminētos pakalpojumus firma sniedza līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē.
  Ar SIA “PRODESSE” paveikto darbu esam apmierināti un rekomendējam arī citiem pasūtītājiem.
  photo
  Vaiva Jēkabsone
  SIA LWP
 • Saskaņā ar savstarpēji noslēgto sadarbības līgumu, firma SIA “PRODESSE” 2008.gada novembrī veica mūsu firmas darba aizsardzības dokumentācijas auditu, darba vides risku izvērtēšanu, darba aizsardzības instrukciju izstrādi un sastādīja darba aizsardzības pasākumu plānu 2009.gadam.
  Darbi tika veikti sadarbības līgumā noteiktajā termiņā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ievērojot konfidencialitāti.
  SIA “PRODESSE” darba aizsardzības speciālisti bija atsaucīgi un profesionāli, sniedza konsultācijas, mums neskaidros jautājumos, bija jūtama profesionāla pieeja darba izpildei.
  Mēs esam apmierināti ar firmas darba aizsardzības speciālistu sniegtajām konsultācijām, ieteikumiem un sniegto pakalpojumu kopumu, pozitīvi novērtējam firmas speciālistu veikumu un organizātorisko darbu. Ceram arī nākotnē izmantot SIA “PRODESSE” piedāvātos pakalpojumus.
  photo
  Raimonds Serdants
  SIA Simra
 • SIA “PRODESSE” sniedza pakalpojumus darba aizsardzības organizatoriskās sistēmas izveidē un darba vides risku izvērtēšanā. Visi darbi tika veikti kvalitatīvi, atbilstoši normatīvo aktu prasībām un noteiktajos termiņos, stingri ievērojot iepriekš sastādīto darbu izpildes grafiku.
  SIA “PRODESSE” vadībai un darbiniekiem ir augsts kvalifikācijas līmenis, profesionāla pieeja darba izpildei un augsta atbildības sajūta. Patīkama bija SIA “PRODESSE” pretimnākošā attieksme nelielām sniedzamo pakalpojumu izmaiņām darba gaitā. Tā pat arī no darba aizsardzības speciālistu puses tika saņemti ieteikumi un konsultācijas par darba aizsardzības pasākumu plāna racionālu izpildi.
  Iesakām arī citiem pasūtītājiem SIA “PRODESSE”, kā nopietnu un profesionālu pakalpojumu sniedzēju ar augstu atbildības sajūtu.
  photo
  Ilze Buša
  SIA FLORA
 

 

(+371) 29262331
prodesse@prodesse.lv
Rīgas iela 14
Ogre, LV5001
 • Install social plugin that has it's own SHORTCODE and add it to Theme Options - Socials - 'Login via Social network' field. We recommend: Wordpress Social Login
Minimum 6 characters