Kas ir darba aizsardzība

Darba aizsardzība ir nozare, kuras galvenais uzdevums ir garantēt nodarbināto drošību un veselību darbā. Ievērojot darba aizsardzības prasības, var samazināt nelaimes gadījumu risku darba vietās, novērst arodslimību attīstīšanos un paildzināt darbinieku darba mūžu.

img

Prodesse darba aizsardzībā

Prodesse ir kompetenta institūcija darba aizsardzībā jau kopš 2008.gada ISO
● Mēs ieviešam un izstrādājam darba aizsardzības sistēmu jebkuras nozares uzņēmumam atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
● No darba aizsardzības aspekta Latvijā ir noteikti bīstamie komercdarbības veidi MK 99, kuriem darba vides uzraudzībā obligāti jāpiesaista kompetenta institūcija.

Ko iegūst klients?

● profesionālu palīdzību un atbalstu
● individuālu pieeju katram klientam
● sakārtotu un normatīviem aktiem atbilstošu darba aizsardzības sistēmu
● darba vietās pastāvošo risku savlaicīgu atklāšanu
● darba apstākļu un darbinieku labsajūtas uzlabošanos
● darba efektivitātes paaugstināšanos
● uzņēmuma pozitīva tēla veidošanos
● nodarbināto saslimstības un ar to saistīto darba kavējumu samazināšanos

Lai uzzinātu vairāk, spiediet šeit.

Pakalpojumu pārskats

Darba vides audits

● esošā stāvokļa izvērtēšana
● audita atskaite
● konsultācijas

Darba aizsardzības sistēmas izstrāde

● darba vides riska faktoru izvērtēšana
● darba aizsardzības pasākumu plānošana
● darba aizsardzības instrukciju izstrādāde
● kolektīvo un individuālo aizsardzības līdzekļu noteikšana
● obligāto veselības pārbaužu noteikšana atbilstoši darba specifikai un profesijām
● apmācību noteikšana un organizēšana darbiniekiem
● dažādu dokumentu izstrāde (rīkojumi, saraksti, protokoli), pēc nepieciešamības
● citi ar darba aizsardzību saistīti pakalpojumi

Darba vides iekšējā uzraudzība

● sadarbība un konsultācijas pēc nepieciešamības un klienta vajadzībām
● regulāra darba vides apsekošana un pilnveidošana
● nelaimes gadījumu darbā izmeklēšana un noformēšana

Darba aizsardzības koordinatora pakalpojumi

Nodrošinam celtniecības uzņēmumiem, būvdarbu veicējiem projekta sagatavošanas koordinatoru un projekta izpildes koordinatoru pakalpojumus, saskaņā ar 25.02.2003. MK noteikumu Nr 92 Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus