Kvalitātes vadība

Konsultējam uzņēmuma Kvalitātes vadības sistēmas (KVS) izveidošanā, uzturēšanā un pilnveidošanā, sagatavojam uzņēmumu sertifikācijai standarta ISO 9001: 2008 prasībām, KVS iekšējā audita plāna izstrāde un auditēšana.

Civilā aizsardzība

Izstrādājam precīzu civilās aizsardzības plānu jūsu uzņēmumam vai iestādei un saskaņojam to Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā.

img

Grāmatvedība

Veicam grāmatvedības uzskaiti, attaisnojuma dokumentu apstrādi, esam gatavi uzņemties pilnu atbildību par jūsu grāmatvedības uzskaites pareizību, precizitāti, uzskatāmību un savlaicīgu darba izpildi, kā arī visu ar uzņēmuma grāmatvedību saistīto jautājumu risināšanu. Garantējam informācijas konfidencialitāti.