Mācību centrs Prodesse

Apmācības un inovatīvas darbības, lai attīstītu mācību metodes un veiktu pieaugušo profesionālu apmācību. Pašreizējā tirgus situācijā interesentiem ir labs atspaids gan savas kvalifikācijas paaugstināšanā, gan pārkvalifikācijā, tādējādi paaugstinot savu konkurētspēju darba tirgū.

Mūsu zināšanas ir mūsu bagātība.

img

Profesionālo apmācību programmas

Profesionāla telpu uzkopšana (telpu uzkopējiem un uzkopšanas komandu vadītājiem)

Programma izstrādāta, atsaucoties uz klientu ierosinājumiem, ņemot vērā straujo uzkopšanas inventāra un uzkopšanas tehnoloģiju attīstību. Programma ir aktualizēta atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām. Interesents apgūs uzkopšanas darba ergonomikas pamatprincipus, kuri sekmēs efektīvāku darba procesu ar mazāku fizisko piepūli, kas savukārt darbiniekam radīs pozitīvu attieksmi pret veicamo darbu. Interesenti papildinās un iegūs jaunas zināšanas par uzkopšanas materiāliem un ķīmijas, tajā skaitā videi draudzīgākās EKO ķīmijas līdzekļu, pareizu un efektīvu pielietojumu. Programma būs piemērota gan kompānijām, kuras sniedz telpu uzkopšanas pakalpojumus, gan telpu uzkopēju komandu vadītājiem, kā arī tā būs noderīga ikvienam interesentam, kurš vēlas papildināt zināšanas un gūt ieskatu par inovācijām un risinājumiem telpu uzkopšanas jomā. Programmas mērķis ir efektīvi uzlabot telpu uzkopēja darba kvalitāti, tādējādi paaugstinot konkurētspēju darba tirgū.
Pēc mācību programmas apguves interesents saņem sertifikātu.

Kvalitātes vadības sistēmas principi, prasības, vadība

Programma paredzēta ikvienam interesentam, kas vēlas papildināt zināšanas jautājumos, kuri saistīti ar kvalitātes sistēmas vadību, un vēlas būt informēts par jaunākajām metodēm. Noklausoties apmācību kursu, interesents iegūs nepieciešamās zināšanas, lai varētu izveidot, uzturēt un pilnveidot kvalitātes vadības sistēmu savā uzņēmumā.
Pēc mācību programmas apguves interesents saņem sertifikātu.

Kvalitātes sistēmas iekšējo auditoru apmācība

Programma paredzēta ikvienam interesentam, kas vēlas papildināt zināšanas jautājumos, kuri saistīti ar kvalitātes sistēmas vadību, vēlas iepazīties ar kvalitātes sistēmas pamatprincipiem un iekšējo auditu, iegūt prasmes auditu veikšanā, neatbilstību novērtēšanā un auditu rezultātu dokumentācijas sagatavošanā. Interesents iegūs nepieciešamās zināšanas, lai varētu pildīt iekšējā auditora pienākumus savā uzņēmumā.
Pēc mācību programmas apguves interesents saņem sertifikātu.

Paškontroles sistēma, kas balstīta uz HACCP principiem, pārtikas ražošanas, tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos

Programma paredzēta ikvienam interesentam, kas vēlas papildināt zināšanas un veicināt izpratni par paškontroles / pārtikas drošības pārvaldības sistēmu, balstoties uz risku un kritisko punktu analīzes principiem. Programma sniedz pamatzināšanas, kuras nepieciešamas paškontroles nodrošināšanai jebkurā pārtikas jomas uzņēmumā.
Pēc mācību programmas apguves interesents saņem sertifikātu.

Veiksmīgs pārdevējs - veiksmīgs darbinieks - I/II

Semināra tēma ir veidota, ņemot vērā pašreizējo tirgus situāciju, kad aktuala ir katra cilvēka spēja mainīties, lai varētu brīvi integrēties darba tirgū. Seminārs veicinās radoši domāt, pielietot pārdošanas prasmes gan darbā, gan sadzīvē, sniegs ieskatu veiksmīga pārdevēja darba ikdienā un nostiprinās to ar praktiskiem piemēriem, palīdzēs vieglāk veidot savstarpējo saprašanos ar lietišķiem partneriem un klientiem, kā arī veiksmīgāk atrisināt konfliktsituācijas un rast pozitīvu izeju no tām, palīdzēs izprast cilvēku vajadzības pēc viņu uzvedības.
Katrs cilvēks ir unikāls, un tāpēc katram cilvēkam ir nepieciešama individuāla pieeja. Piemērošanās nav galējais mērķis, tas ir tikai palīglīdzeklis veiksmīgai komunikācijai! Noklausoties semināru “Veiksmīgs pārdevējs – veiksmīgs darbinieks I”, jūs jau būsiet apguvuši labas komunikācijas pamatus, kas būs noderīgi ļoti daudzās dzīves situācijās. Savukārt apmeklējot semināru “Veiksmīgs pārdevējs – veiksmīgs darbinieks II”, jūs padziļināti ar daudziem prakstiskiem piemēriem un aktīvu līdzdarbošanos nostiprināsiet savas pārdošanas zināšanas un prasmes. Mēs iesakam sākt ar semināru “Veiksmīgs pārdevējs – veiksmīgs darbinieks I” un pēc laika intervāla apmēram 2 – 4 mēneši, kad būsiet seminārā iegūtās prasmes pielietojuši un jums būs jau pavisam cita izpratne – apmeklēt semināru “Veiksmīgs pārdevējs – veiksmīgs darbinieks II”.
Pēc semināra noklausīšanās interesents saņem sertifikātu.

Apmācību norise

Programma Ilgums Norises laiks Cena
Profesionāla telpu uzkopšana (telpu uzkopējiem un uzkopšanas komandu vadītājiem) 1 diena 2020. gada oktobris EUR 57.00 + PVN
Kvalitātes vadības sistēmas principi, prasības, vadība 3 dienas 2020. gada oktobris EUR 125.00 + PVN
Kvalitātes sistēmas iekšējo auditoru apmācība 3 dienas 2020. gada oktobris EUR 175.00 + PVN
Paškontroles sistēma, kas balstīta uz HACCP principiem pārtikas ražošanas, tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos 1 diena 2020. gada oktobris EUR 71.00 + PVN
Veiksmīgs pārdevējs – veiksmīgs darbinieks – I 1 diena 2020. gada oktobris EUR 89.00 + PVN
Veiksmīgs pārdevējs – veiksmīgs darbinieks – II 1 diena 2020. gada oktobris EUR 89.00 + PVN
Lai pieteiktos vai uzzinātu vairāk, spiediet šeit.